POLÍTICA DE PREUS

ANNEX 1: Política de preus

  1. a) Tarifes

Existeixen dos modes de conducció, segons la següent taula, que l’Usuari podrà elegir polsant el botó “Mode” a la Motocicleta. En funció del mode elegit, s’aplicarà un preu per minut o un altre.

Modalitat

Preu

Mode S

0,31 € per minut

Mode C

0,36 € per minut

Pausa

0,10 € per minut

 

El mode “Pausa” estarà limitat a sis hores de forma continuada. En cas que la durada de la pausa es prolongui més de 6 hores i s'hagi de cancel·lar el viatge fora de la Zona de Servei, es considerarà abandó de la moto.

  1. b) Taula de danys i penalitzacions

Llistat de danys:

Descripcion Importes
Agafador de bateria           15,00 €
Amortidor posterior           70,00 €
Anell coberta motor           50,00 €
Anell vermell de seient           50,00 €
Bagul        200,00 €
Barra de subjecció per a passatger           25,00 €
Barra dreta/esquerra suspensió davantera            50,00 €
Basculant pintat        150,00 €
Bateria     2.000,00 €
BMS de bateria         350,00 €
Bomba de fre devanter/posterior           60,00 €
Bombeta far             8,00 €
Bombí           50,00 €
Botó bagul           25,00 €
Botzina           10,00 €
Cablatge principal de la moto        270,00 €
Carrier           15,00 €
Carrier dret           15,00 €
Carrier esquerre           15,00 €
Catadiòptric lateral             5,00 €
Cavallet central           60,00 €
Coberta frontal de bateria           15,00 €
Coberta posterior de bateria           50,00 €
Coberta sota el seient           10,00 €
Comandament de llums dret           35,00 €
Comandament de llums esquerre           50,00 €
Conjunt accelerador           35,00 €
Conjunt intermitent           20,00 €
Disc davanter           50,00 €
Disc posterior           50,00 €
Dispositiu GPS        180,00 €
Dispositiu GPS        180,00 €
Embellidor manillar           10,00 €
Escut frontal           80,00 €
Estrep passatger           15,00 €
Far davanter           80,00 €
Far posterior           50,00 €
Ganxo portabosses             5,00 €
Llanta davantera           60,00 €
Llum intermitent frontal           40,00 €
Llum intermitent posterior           40,00 €
Llum matrícula           15,00 €
Manillar           60,00 €
Manta cobrecames           80,00 €
Matrícula trencada o desapareguda           30,00 €
Motor        450,00 €
Neumàtic davanter           80,00 €
Neumàtic posterior           80,00 €
Palanca fre dreta           20,00 €
Palanca fre esquerre           20,00 €
Pantalla        200,00 €
Pany seient           20,00 €
Parafang davanter           50,00 €
Parafang posterior           25,00 €
Pèrdua documents moto           30,00 €
Pinça fre davanter           75,00 €
Pinça fre posterior           75,00 €
Pota de cabra           40,00 €
Quilla           40,00 €
Realinear xassís (2019/2020)           350/ 500 €
Reposapeus           50,00 €
Retrovisor dret           10,00 €
Retrovisor esquerre           10,00 €
Rodaments de direcció           25,00 €
Ruptura o pèrdua de casc           25,00 €
Safata sota el seient           35,00 €
Salvacames           50,00 €
Seient acompanyant           80,00 €
Seient complet           40,00 €
Suport dels estreps 2020           70,00 €
Suport far led           25,00 €
Suport mòbil           35,00 €
Suport posterior matrícula i llum           15,00 €
Tapa basculant           20,00 €
Tapa frontal interna           60,00 €
Tapa inferior quilla           30,00 €
Tapa lateral detra           30,00 €
Tapa lateral esquerra           40,00 €
Tapa topcase           40,00 €
Tija           60,00 €
Topalls de manillar           40,00 €
Tren d’aterratge de bateria           30,00 €
Unitat de control        100,00 €
Unitat de control        100,00 €

Als imports relacionats a la taula anterior se sumarà la mà d’obra, valorada en 45 €/h. 

Llistat de penalitzacions

Despeses administratives Imports
Gestió de multes 25,00 €
Gestió de retirada de vehicle en dipòsit 25,00 €
Impagament de factures 25,00 €
No notificar robatori 150,00 €

 

Despeses per mal ús Import
Abandonar el vehicle sense finalitzar el servei 150,00 €
Aparcar en aparcament privat, zona d’accés reservat o restringit, o fora de la via pública 150,00 €
Conducció persona aliena al servei 200,00 €
Conduir el vehicle sense la documentació en regla o vigent 150,00 €
No connectar el casc al sistema de detecció de presència. Si desapareix el casc, s'hauran d'abonar 25,00 €
No notificar un sinistre més de 24 hores després d’haver ocorregut 50,00 €
Notificar un sinistre amb més de 3 hores de retard 25,00 €
Reservar el servei més de dos cops sense arribar a iniciar el viatge 50,00 €

 

Despeses operacions Imports
Retirada de moto del dipòsit (a determinar) *
Retirada de moto fora de la zona permesa 50,00 €
Retirada de moto mal estacionada 25,00 €
Retirada de moto per falta de càrrega en bateria 30,00 €

* La penalització per retirada tindrà com a import el valor de la taxa emesa per l’autoritat local encarregada de la retirada de vehicles de la via pública. S’adjunta taxa com a justificant.

Els preus de danys i penalitzacions no inclouen IVA, que es facturarà per separat.

 

;